Niesłyszący

Konsultacje społeczne w Łatanicach

W dniu 30 stycznia w remizie OSP w Łatanicach odbyły się konsultacje społeczne w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa zbiornika Maskalis na rzece Maskalis”. W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim mieszkańcy zainteresowanych Gmin a także przedstawiciele naszego samorządu.

Na zebraniu zostały przedstawione zaproponowane w koncepcji warianty realizacji projektu.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Zamawiającego i Projektanta odpowiadali na pytania uczestników konsultacji.

konsultacje4.jpeg