Niesłyszący

Sesja Nr LXXVI z dnia 30 stycznia 2024 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2024

Uchwała Nr LXXVI/437/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Wiślicy na 2024 rok.

PDF437.pdf (2,46MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2024

Uchwała Nr LXXVI/438/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033.

PDF438.pdf (4,61MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2024

Uchwała Nr LXXVI/439/2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

PDF439.pdf (1,58MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2024

Uchwała Nr LXXVI/440/2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach

PDF440.pdf (466,73KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2024

Uchwała Nr LXXVI/441/2024 w sprawie realizacji usług wsparcia krótkoterminowego i wysokości opłat za usługi wsparcia krótkoterminowego świadczonego przez Dom Pomocy Społecznej w Gorysławicach.

PDF441.pdf (449,73KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2024

Uchwała Nr LXXVI/442/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania.

PDF442.pdf (450,82KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 styczeń 2024

Uchwała Nr LXXVI/443/2024 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica.

PDF443.pdf (463,07KB)