Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 02-02-2024 20:11:00 do 04-02-2024 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania