Niesłyszący

Ostrzeżenie: Objazd na DK 74 w m. Ruda Maleniecka

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Kilometraż: 37+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce- Piotrków Trybunalski 5. Kierunek: Oba 6. Miejscowość zdarzenia: Ruda Maleniecka 7. Rodzaj zdarzenia: Pożar pojazdu 8. Opis zdarzenia: Pożar pojazdu osobowego 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1xpoj. osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wyznaczyła objazd: kier. Piotrków Trybunalski: m. Ruda Maleniecka- DK 42 do m. Końskie, DW 746 do m. Żarnów. Kierunek Kielce, analogicznie 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 04.02.2024 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:23 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 04.02.2024 11:23

Komunikat jest ważny od 04-02-2024 11:45:00 do 04-02-2024 14:25:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania