Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle w profilu Szczucin spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 06-02-2024 10:19:19 do 07-02-2024 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania