Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

Świętokrzyskie, Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, profil Zawichost. W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. W profilu Zawichost prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 06-02-2024 15:20:47 do 08-02-2024 14:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania