Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Świętokrzyskie, górne części zlewni: Nidy, Czarnej ,Kamiennej, na Nidzie w ujściowym odcinku, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Istnieje możliwość przekroczenia stanów umownych na kolejnych stacjach hydrologicznych. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Komunikat jest ważny od 02-02-2024 20:11:00 do 08-02-2024 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania