Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK-9 w msc. Lubienia

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Kilometraż: 49+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Radom-Rzeszów 5. Kierunek: Oba 6. Miejscowość zdarzenia: Lubienia 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: W wyniku poślizgu poj. ciężarowy zablokował drogę. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1xpoj. ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wyznacza objazd drogami lokalnymi 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 08.02.2024 16. Godzina powstania zdarzenia: 22:46 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: CPR 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak Informacji 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 08.02.2024 23:08

Komunikat jest ważny od 08-02-2024 23:50:00 do 09-02-2024 02:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania