Niesłyszący

Czyste Powietrze - Uwaga na nieuczciwych wykonawców

                                 
          W związku z sygnalizowanymi w ramach Programu „Czyste Powietrze” działaniami nieuczciwych instalatorów pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, Urząd Miasta i Gminy Wiślica rekomenduje by uwrażliwić beneficjentów Programu „Czyste Powietrze” na otrzymywane oferty nowego źródła ciepła. Prosimy naszych Wnioskodawców o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej realizującej wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Beneficjentów końcowych (Wnioskodawców). To oni płacą za zakup i montaż nowego źródła ciepła w tym np. pompy ciepła - i refinansują zrealizowane zadanie
z przyznanej i należnej dotacji w ramach programu. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Rekomendujemy mieszkańcom Gminy, będącymi beneficjentami programu „Czyste Powietrze” ostrożność i rozwagę w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, a przede wszystkim na POMPY CIEPŁA, instalacje fotowoltaiczne. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do lokalu/budynku i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Zwracamy uwagę na dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, a w szczególności nie podawanie pochopnie nr pesel,  nr dowodu tożsamości.

Prosimy wszystkich uczestników Programu o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze, ul. Plac Solny 32, gm. Wiślica. Rekomendujemy sprawdzenie parametrów urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie, a przede wszystkim wybór pomp ciepła z funkcjonującej tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości. Warto współpracować z firmami sprawdzonymi i znanymi na lokalnym rynku.

Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że Urząd Miasta i Gminy Wiślica oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych. Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z Urzędem Miasta i Gminy Wiślica w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce.