Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 9

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Kilometraż: 119+550 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - Kolbuszowa oraz Sandomierz - Kraków (dk79) 5. Kierunek: oba 6. Miejscowość zdarzenia: Łoniów 7. Rodzaj zdarzenia: 8. Opis zdarzenia: Protest rolników polegający na blokowaniu skrzyżowania dk9 z dk79 (rondo w Łoniowie). 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: Kilkadziesiąt ciągników rolniczych. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje na objazdy. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 6 15. Data powstania zdarzenia: 09.02.2024 16. Godzina powstania zdarzenia: 10:30 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 09-02-2024 11:09:00 do 09-02-2024 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania