Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Świętokrzyskie, górne części zlewni: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych. Istnieje również możliwość punktowego przekroczenia stanu alarmowego.

Komunikat jest ważny od 09-02-2024 12:00:00 do 10-02-2024 14:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania