Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 77

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 77 3. Kilometraż: 20+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz - Stalowa Wola 5. Kierunek: oba 6. Miejscowość zdarzenia: Sandomierz 7. Rodzaj zdarzenia: 8. Opis zdarzenia: Protest rolników polegający na blokowaniu mostu w Sandomierzu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: Kilkadziesiąt ciągników rolniczych. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Kierowanie ruchem przez Policję. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 12,5 15. Data powstania zdarzenia: 09.02.2024 16. Godzina powstania zdarzenia: 09:30 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 20. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 09-02-2024 10:08:00 do 09-02-2024 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania