Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Świętokrzyskie, górne części zlewni: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych na kolejnych stacjach hydrologicznych. Aktualne przekroczenia stanów umownych będą się utrzymywać.

Komunikat jest ważny od 10-02-2024 12:00:00 do 13-02-2024 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania