Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Świętokrzyskie, Nida, Mierzawa, Czarna (Staszowska) poniżej zbiornika, zlewnia Kamiennej, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych przeważać będą wzrosty poziomu wody przy przekroczonych aktualnie stanach umownych.

Komunikat jest ważny od 12-02-2024 12:05:00 do 13-02-2024 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania