Niesłyszący

Odnowa wsi świętokrzyskiej

POL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png   herb_wislica_small.png

 

W ramach programu „ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ na 2014r.” dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na terenie Gminy Wiślica  zostanie zrealizowana inwestycja pn. „Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Jurków”.

 

       Przedsięwzięcie będzie polegać na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, budowlanych mających na celu odnowienie pomieszczeń kuchni i garażu oraz wyposażenie świetlicy i kuchni w niezbędny sprzęt. W ramach projektu powstanie ciekawe i funkcjonalne a zarazem schludne i czyste miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży oraz całej społeczności Jurkowa i sąsiednich miejscowości. Na dzień dzisiejszy jest to jedyny budynek mogący służyć temu celowi na terenie wsi Jurków. Projekt będzie sprzyjał wszelkim miejscowym inicjatywom społecznym służącym rozwojowi środowisk  lokalnych wsi Jurków, jak również pozostałej części gminy Wiślica. W budynku objętym projektem na dzień dzisiejszy odbywają się: różnego rodzaju imprezy społeczne, zebrania, szkolenia, oraz bieżąca działalność OSP Jurków. Przedmiotowa strażnica pełni również rolę świetlicy wiejskiej i jest jedynym miejscem dla społeczności Jurkowa do kultywowania lokalnych tradycji, historii i odrębności kulturowej naszego regionu.

       Na terenie działania sołectwa Jurków realizowane są liczne przedsięwzięcia społeczno-kulturalne, rekreacyjno-sportowe   i inne służące poprawie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki   i funkcjonalności przedmiotowych pomieszczeń co ułatwi dalszą działalność społeczną mieszkańców wsi i członków stowarzyszenia oraz ludzi wokół niego skupionych.