Niesłyszący

Dokumentacja fotograficzna prowadzonych prac na placu przy ul. Batalionów Chłopskich