Niesłyszący

Sesja Nr LXXVII z dnia 5 marca 2024 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 5 marca 2024

Uchwała Nr LXXVII/444/2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Rady Miejskiej w Wiślicy na 2024 rok

PDF444.pdf (720,14KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 5 marca 2024

Uchwała Nr LXXVII/445/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033.

PDF445.pdf (4,53MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 5 marca 2024

Uchwała Nr LXXVII/446/2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

PDF446.pdf (1,43MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 5 marca 2024

Uchwała Nr LXXVII/447/2024 w sprawie realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

PDF447.pdf (437,13KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 5 marca 2024

Uchwała Nr LXXVII/448/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/436/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2024 rok.

PDF448.pdf (396,79KB)