Niesłyszący

Odbudowa i rozwój wsi

POL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png   02_leader.jpeg   sbrr.jpeg   prow.jpeg

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odbudowa i rozwój wsi” na terenie miejscowości Wiślica zostanie przeprowadzona inwestycja pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Wiślicy”.

 

            Operacja pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Wiślicy” pozytywnie wpłynie na rozwój obszaru „leisure time”. Realizacja projektu w dobie powszechnej elektroniki, komputeryzacji oraz zagrożeń patologicznych typu alkoholizm czy narkomania będzie stanowiła alternatywę dla innych form spędzania czasu wolnego społeczności Gminy Wiślica. Plac zabaw dla dzieci będzie wchodził w skład obecnie urządzanego kompleksu rekreacyjno – sportowego mieszczącego również boisko sportowe o sztucznej nawierzchni, bieżnię, skocznie w dal. Obiekt jest całodobowo monitorowany przez sieć kamer oraz oświetlony.  Wybudowany, oświetlony plac zabaw dla dzieci o sztucznej nawierzchni pozwoli korzystać z niego mieszkańcom całej gminy – całym rodzinom wraz z dziećmi oraz turystom odwiedzającym gminę praktycznie przez cały rok do późnych godzin wieczornych. Na wybudowanym placu zabaw dla dzieci oraz sąsiadującej, wybudowanej, bądź planowanej do wybudowania infrastrukturze swoje pasje oraz uzdolnienia będą mogli rozwijać mieszkańcy całej gminy Wiślica, w szczególności młodzież zamieszkująca obszar naszej gminy.

 

 Planowany termin realizacji zadania: październik 2014.

 

Istniejący plac, na którym powstanie plac zabaw.jpeg

Istniejący plac, na którym powstanie plac zabaw