Niesłyszący

Ostrzeżenie: Przymrozki

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski i włoszczowski. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C. Temperatura maksymalma w poniedziałek około 4°C, we wtorek około 7°C.

Komunikat jest ważny od 17-03-2024 12:30:02 do 20-03-2024 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania