Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zablokowana DK-73 w msc. Wiśniówka

. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: DK 73c 3. Kilometraż: 0+850 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Północ - Kielce 5. Kierunek: oba 6. Miejscowość zdarzenia: Wiśniówka 7. Rodzaj zdarzenia: Protest rolników. 8. Opis zdarzenia: Protest polegający na blokadzie skrzyżowania. Ruch w systemie rotacyjnym tj. 30 minut przejazd, 60 minut blokada. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: Ciągniki rolnicze 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja monitoruje sytuacje na proteście. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 24 15. Data powstania zdarzenia: 20.03.2024 16. Godzina powstania zdarzenia: 07:30 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 20. Potwierdzenie utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 20-03-2024 07:30:00 do 21-03-2024 07:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania