Niesłyszący

Ostrzeżenie: Blokada DK-74 (rondo Cedzyna)

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S74h / DK74 3. Kilometraż: 6+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - Kielce 5. Kierunek: oba 6. Miejscowość zdarzenia: Cedzyna (rondo) 7. Rodzaj zdarzenia: Protest rolników. 8. Opis zdarzenia: Blokada ronda. Policja na miejscu zdarzenia. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: Ciągniki rolnicze. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja monitoruje sytuacje na proteście. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 24 15. Data powstania zdarzenia: 20.03.2024 16. Godzina powstania zdarzenia: 08:00 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 20. Potwierdzenie utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 20-03-2024 08:00:00 do 21-03-2024 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania