Niesłyszący

Ostrzeżenie: Uwaga! SMOG

W dniu 20 marca w powiecie kieleckim prognozuje się przekroczenie dla pyłu PM10 (poziom informowania - 100 µg/m3). W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Komunikat jest ważny od 20-03-2024 09:30:00 do 21-03-2024 09:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania