Niesłyszący

Ostrzeżenie: Blokada ronda na DK 78 m. Nagłowice

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: DK 78 3. Kilometraż: 182+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Jędrzejów - Zawiercie. 5. Kierunek: oba 6. Miejscowość zdarzenia: Nagłowice 7. Rodzaj zdarzenia: Blokada ronda. 8. Opis zdarzenia: Protest rolników. Ruch w systemie rotacyjnym tj. 30 minut przejazd, 60 minut blokada. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: Ciągniki rolnicze. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja monitoruje sytuację na proteście. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 8 15. Data powstania zdarzenia: 20.03.2024 16. Godzina powstania zdarzenia: 11:15 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: Policja 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 20. Potwierdzenie utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 20-03-2024 11:30:00 do 20-03-2024 19:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania