Niesłyszący

Ostrzeżenie: Silny wiatr

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, Kielce, kielecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Komunikat jest ważny od 28-03-2024 12:00:01 do 29-03-2024 03:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania