Niesłyszący

Sesja Nr LXXVIII z dnia 25 marca 2024 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 25 marca 2024

Uchwała Nr LXXVIII/449/2024 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2025.

PDF449.pdf (438,10KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 marca 2024

Uchwała Nr LXXVIII/450/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033.

PDF450.pdf (4,51MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 marca 2024

Uchwała Nr LXXVIII/451/2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

PDF451.pdf (1,08MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 marca 2024

Uchwała Nr LXXVIII/452/2024 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wiślica 2 2024 roku".

PDF452.pdf (1,14MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 marca 2024

Uchwała Nr LXXVIII/453/2024 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Wiślica na lata 2024-2030.

PDF453.pdf (1,34MB)