Niesłyszący

Ostrzeżenie: Oblodzenie

Województwo świętokrzyskie powiaty: jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski i włoszczowski. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Komunikat jest ważny od 20-04-2024 12:30:01 do 21-04-2024 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania