Niesłyszący

Ostrzeżenie: Przymrozki

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.

Komunikat jest ważny od 25-04-2024 13:00:01 do 26-04-2024 07:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania