Niesłyszący

Sesja Nr LXXIX z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2024

Uchwała Nr LXXIX/454/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033

PDF454.pdf (4,13MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2024

Uchwała Nr LXXIX/455/2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2024

Uchwała Nr LXXIX/456/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wiślica a Gminą Nowy Korczyn w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

PDF456.pdf (472,76KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2024

Uchwała Nr LXXIX/457/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie bezpośredniej umowy na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

PDF457.pdf (473,29KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 26 kwietnia 2024

Uchwała Nr LXXIX/458/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDF458.pdf (489,64KB)