Niesłyszący

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Zarządzenie Nr 60/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 6 czerwca 2024 r.

 

w sprawie: ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w celu właściwego zabezpieczenia kart do głosowania, pieczęci, spisów wyborców i innych materiałów oraz zapewnienia sprawnego wykonania zadań ciążących na gminie w związku z wyborami zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ustalam dyżury wg porządku jak niżej:

Miejscem dyżuru jest – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 - tel.: 41 369 09 00, fax. 41 369 09 01, oraz wskazane niżej stanowiska pracy w Urzędzie.

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy

Dzień 8 czerwca 2024 r.(sobota) tel. 41 369 09 00,

Od godz. 8.00 do godz. 12.00 – Agata Śliwa,

Referat Organizacyjny: dyżur telefoniczny – tel. 41 369 09 16

Łukasz Kaleta – Ewidencja ludności,

Dzień 9 czerwca 2024  r. (niedziela) tel. 41 369 09 00,

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy

Godz. 5.00 – 12.00 Monika Madej

Godz. 12.00 – 19.00 Anna Błachut

Godz. 19.00 - do zakończenia Anna Kafara

Referat Organizacyjny: tel.: 41 369 09 14 ; 41 369 09 16

Godz. 7.00 - 21.00 Łukasz Kaleta, Edyta Konopa – Ewidencja ludności,

Kierowca:

Godz. 5.00 - 9.00 i od 19.00 – do zakończenia Sylwester Malara

Poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny tel. 530 952 860

Godz. 5.00 – 10.00, i od 20.30 do zakończenia Jacek Balicki – Sekretarz Miasta i Gminy –współdziałając z Panią Katarzyną Pacak – Urzędnikiem Wyborczym, poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 507 143 255.

Od godz. 19.00 do zakończenia Michał Prażuch – Koordynator gminny do spraw informatyki - poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 508 453 224.

§ 2.

Sekretarz Miasta i Gminy Wiślica Jacek Balicki pełni stały dyżur telefoniczny pod numerem 507 143 255 poza godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z wyborami na terenie gminy Wiślica.

§ 3.

W przypadku podejrzenia wystąpienia bądź wystąpienia jakiegokolwiek incydentu rzutującego na poprawność przeprowadzenia wyborów na terenie Miasta i Gminy Wiślica, osoby pełniące dyżur winny niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy Komisariat Policji w Solcu-Zdroju oraz właściwego Komisarza Wyborczego w Kielcach II.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wiślica

/-/mgr Jarosław Jaworski

 

 


 


 


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Dom Strażaka w Wiślicy, ul. Długosza 35

Termin: 21 maja 2024 r. o godz. 08:00


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Budynek byłego Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica:

1.

Agata Gieroń, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Kuchary

2.

Elżbieta Kryspina Kowal, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Wiślica

3.

Aleksandra Krystyna Miklaszewska, zgłoszona przez KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO, zam. Gorysławice

4.

Renata Małgorzata Sadowska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Chotel Czerwony

5.

Andrzej Zdzisław Solarski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wiślica

6.

Dorota Zgrzywa, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Kuchary

7.

Aleksandra Anna Zięba, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Wiślica

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Hala Sportowa w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica:

1.

Olga Dorota Kasperek, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Janowice

2.

Ilona Ewa Kruk, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Chotel Czerwony

3.

Jan Andrzej Krzyżak, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Kuchary

4.

Jadwiga Alicja Mącznik, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Wawrowice

5.

Edyta Poznańska-Gocyk, zgłoszona przez KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO, zam. Wislica

6.

Julia Maria Solarska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wiślica

7.

Jarosław Jerzy Wiek, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Gorysławice

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska w Chotlu Czerwonym, Chotel Czerwony 63a, 28-160 Wiślica:

1.

Martyna Katarzyna Chwalik, zgłoszona przez KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO, zam. Chotel Czerwony

2.

Iwona Anna Gaweł, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Gluzy

3.

Konrad Piotr Kuza, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Busko-Zdrój

4.

Anita Majczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chotel Czerwony

5.

Weronika Nowak, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Szczytniki

6.

Klaudia Odomirska, zgłoszona przez KW POLEXIT, zam. Gluzy

7.

Barbara Elżbieta Załęcka, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Chotel Czerwony

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Dom Strażaka w Szczerbakowie, Szczerbaków 104, 28-160 Wiślica:

1.

Natalia Anita Borzęcka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Szczerbaków

2.

Małgorzata Kwiatek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Szczerbaków

3.

Renata Musiał, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Koniecmosty

4.

Klaudia Małgorzata Piwowarczyk, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Gorysławice

5.

Iwona Prząda, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Koniecmosty

6.

Agnieszka Anna Wanat, zgłoszona przez KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO, zam. Szczerbaków

7.

Michał Karol Warzecha, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Niegosławice

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne 41, 28-160 Wiślica:

1.

Mateusz Paweł Berowski, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Nieprowice

2.

Jacek Rafał Dryja, zgłoszony przez KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO, zam. Wiślica

3.

Konrad Kamil Grudzień, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Skotniki Dolne

4.

Aneta Renata Janiec, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Wawrowice

5.

Anna Wiesława Jaworska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Skotniki Dolne

6.

Marta Monika Krawiec, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Skorocice

7.

Stanisław Henryk Szostak, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Skotniki Dolne

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Dom Strażaka w Kobylnikach, Kobylniki 48, 28-160 Wiślica:

1.

Weronika Katarzyna Ciślak, zgłoszona przez KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO, zam. Kuchary

2.

Katarzyna Natalia Doroz, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Chroberz

3.

Magdalena Weronika Kaleta, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kobylniki

4.

Katarzyna Maria Mazurkiewicz, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Szczytniki

5.

Aleksandra Pawłowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Kobylniki

6.

Mariola Teresa Prażuch, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Gluzy

7.

Justyna Agata Twardy, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Skotniki Dolne

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Dom Strażaka w Jurkowie, Jurków 162, 28-160 Wiślica:

1.

Wojciech Paweł Błachut, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Wiślica

2.

Gabryela Anna Doroz, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Chroberz

3.

Bartosz Paweł Kaleta, zgłoszony przez KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO, zam. Koniecmosty

4.

Julia Weronika Kaleta, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Busko-Zdrój

5.

Magdalena Helena Kopciara, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Jurków

6.

Maria Barbara Syrkiewicz, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Wiślica

7.

Aldona Katarzyna Śliz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Jurków

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Dom Strażaka w Łatanicach, Łatanice 36, 28-160 Wiślica:

1.

Joanna Dominika Gołębiowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Busko-Zdrój

2.

Dorota Halina Jasińska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Ostrów

3.

Michał Kaczmarczyk, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Chotel Czerwony

4.

Wioletta Papaj, zgłoszona przez KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO, zam. Skorocice

5.

Agnieszka Ewa Piękoś, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA, zam. Chroberz

6.

Jadwiga Maria Stojek, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Hołudza

7.

Małgorzata Maria Waśkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gorysławice