Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Świętokrzyskie, zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej, gwałtowne wzrosty stanów wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 06-05-2024 08:30:00 do 07-05-2024 03:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania