Niesłyszący

Ostrzeżenie: Zablokowana DK-79 w Czekarzewice Drugie

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Kilometraż: 148+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Granica województwa świętokrzyskiego-Sandomierz 5. Kierunek: Sandomierz 6. Miejscowość zdarzenia: Czekarzewice Drugie 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: zderzenie się pojazdów w ruchu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy, 1 osobowy 10. Liczba rannych: brak danych 11. Liczba zabitych: brak danych 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Brak informacji 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 10.05.2024 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:09 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 19. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 20. Potwierdzenie utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 10-05-2024 16:10:00 do 10-05-2024 17:40:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania