Niesłyszący

Drogi w trakcie i po wykonanym remoncie