Niesłyszący

Ostrzeżenie: Wezbranie stany ostrzegawcze

Świętokrzyskie, Zlewnie górnej Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Kamiennej , wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Komunikat jest ważny od 22-05-2024 15:00:00 do 23-05-2024 07:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania