Niesłyszący

Ostrzeżenie: Uwaga ! gwałtowne wzrosty stanów wody

Ważność: od godz. 20:23 dnia 23.05.2024 do godz. 02:00 dnia 24.05.2024 Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Szreniawy, Nidzicy, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Komunikat jest ważny od 23-05-2024 21:02:00 do 24-05-2024 02:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania