Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Świętokrzyskie, zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej, gwałtowne wzrosty stanów wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu, punktowo na mniejszych ciekach w zlewniach kontrolowanych, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 25-05-2024 11:10:00 do 26-05-2024 01:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania