Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Świętokrzyskie, zlewnie dopływów Wisły, gwałtowne wzrosty stanów wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Komunikat jest ważny od 01-06-2024 08:30:00 do 02-06-2024 01:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania