Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Świętokrzyskie, zlewnie: Nida (Biała Nida) do ujścia Czarnej Nidy, Czarna Nida, Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia, Czarna wraz ze zb. Chańcza, Czarna od zb. Chańcza do ujścia i przyrzecze Wisły, Szreniawa,Nidzica i przyrzecze Wisły, Koprzywianka i przyrzecze Wisły, Kamienna wraz ze zb. Brody Iłżeckie, Kamienna od zb. Brody Iłżeckie do ujścia i przyrzecze Wisły, gwałtowne wzrosty stanów wody. W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 03-06-2024 20:40:00 do 05-06-2024 02:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania