Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Świętokrzyskie, Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu, gwałtowne wzrosty stanów wody. Na skutek przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie szybki wzrost poziomu wody (powyżej 150 cm/24h) do strefy wody wysokiej.

Komunikat jest ważny od 05-06-2024 10:00:00 do 06-06-2024 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania