Niesłyszący

Sesja Nr II z dnia 29 maja 2024 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 maja 2024

Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033.

PDF9.pdf (4,20MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 maja 2024

Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

PDF10.pdf (1,05MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 maja 2024

Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

PDF11.pdf (453,05KB)