Niesłyszący

Droga gminna Nr 004385 T Skotniki Dolne – Folwark – Białe – Kobylniki