Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Świętokrzyskie, Wisła od ujścia Sanu do ujścia Kamiennej, gwałtowne wzrosty stanów wody. Na skutek przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle obserwowany będzie szybki wzrost poziomu wody (powyżej 150 cm/24h) do granicy strefy wody średniej i wysokiej.

Komunikat jest ważny od 05-06-2024 11:00:00 do 06-06-2024 23:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania