Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 25.07.2014 roku

Numer sprawy: Or.271.7.2014

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.271.7.2014 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2014/2015”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców w zakresie zadań

 

I. Zadanie Nr 1: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ  za cenę – 23 882,04 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 23 882,04 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

II. Zadanie Nr 2 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA” EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ za cenę 26 870,36 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 26 870,36 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

III. Zadanie Nr 3: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty  wraz z opiekunem dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA” EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ za cenę 26 870,36 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 26 870,36 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

IV. Zadanie Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty   wraz z opiekunem dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA” EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ za cenę 20 458,95 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 20 458,95 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

V. Zadanie Nr 5: Poranny dowóz dzieci  do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy  z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA” EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ za cenę 21 640,80 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 21 640,80 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

VI. Zadanie Nr 6: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA” EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ za cenę 21 640,80 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 21 640,80 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

VII. Zadanie Nr 7: Popołudniowy odwózu dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA” EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ za cenę 21 640,80 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 21 640,80 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

I.  ZADANIE NR 1 - Poranny dowóz i popołudniowy odwóz na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

Poranny dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowy odwóz dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

 

Oferta Nr 1 złożona przez  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ – cena brutto – 24 628,00 zł.

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,97 pkt ,

Łączna punktacja  - 96,97 pkt.

 

Oferta Nr 3 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto –
23 882,04 zł.

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 4 złożona przez FIRMA PRZEWOZOWO-USŁUGOWA MICHAŁ LNIAK UL.GEN.ANDERSA 6/21, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto – 29 393,28 

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 81,25 pkt ,

Łączna punktacja  - 81,25 pkt.

 

Oferta Nr 5 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA – cena brutto – 27 352,08 zł.

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 87,31 pkt ,

Łączna punktacja  - 87,31 pkt.

 

II. ZADANIE NR 2 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci.

 

Oferta Nr 1 złożona przez  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ – cena brutto – 26 870,36 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 2 złożona przez NIREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ - cena brutto -  29 903,58 zł 

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 89,86 pkt ,

Łączna punktacja  - 89,86 pkt.

 

Oferta Nr 3 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto29 801,52 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 90,16 pkt ,

Łączna punktacja  - 90,16 pkt.

 

Oferta Nr 4 złożona przez FIRMA PRZEWOZOWO-USŁUGOWA MICHAŁ LNIAK UL.GEN.ANDERSA 6/21, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto34 700,40 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 77,44 pkt ,

Łączna punktacja  - 77,44 pkt.

 

Oferta Nr 5 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA – cena brutto – 31 638,60 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 84,93 pkt ,

Łączna punktacja  - 84,93 pkt.

 

III. ZADANIE NR 3 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty  wraz z opiekunem dzieci.

Oferta Nr 1 złożona przez  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ – cena brutto – 26 870,36 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 3 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto – 28 985,04 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 92,70 pkt ,

Łączna punktacja  - 92,70 pkt.

 

Oferta Nr 4 złożona przez FIRMA PRZEWOZOWO-USŁUGOWA MICHAŁ LNIAK UL.GEN.ANDERSA 6/21, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto – 32 659,20 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 82,28 pkt ,

Łączna punktacja  - 82,28 pkt.

 

Oferta Nr 5 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA – cena brutto29 801,52 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 90,16 pkt ,

Łączna punktacja  - 90,16 pkt.

 

 

IV. ZADANIE NR 4 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty   wraz z opiekunem dzieci.

 

Oferta Nr 1 złożona  na zadanie Nr 1,2,3,4,5,6,7 przez  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ – cena brutto – 20 458,95 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

 

Oferta Nr 3 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto – 21 432,60 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 95,46 pkt ,

Łączna punktacja  - 95,46 pkt.

 

Oferta Nr 4 złożona przez FIRMA PRZEWOZOWO-USŁUGOWA MICHAŁ LNIAK UL.GEN.ANDERSA 6/21, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto – 30 618,00 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 66,82 pkt ,

Łączna punktacja  - 66,82 pkt.

 

1.5 Oferta Nr 5 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA – cena brutto22 453,20 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 91,12 pkt ,

Łączna punktacja  - 91,12 pkt.

 

V. ZADANIE NR 5 - Poranny dowóz dzieci  do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy  z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dzieci.

 

Oferta Nr 1 złożona przez  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ – cena brutto – 21 640,80 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 2 złożona przez NIREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ - cena brutto22 453,20 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,38 pkt ,

Łączna punktacja  - 96,38 pkt.

 

Oferta Nr 3 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto22 453,20 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,38 pkt ,

Łączna punktacja  - 96,38 pkt.

 

Oferta Nr 4 złożona przez FIRMA PRZEWOZOWO-USŁUGOWA MICHAŁ LNIAK UL.GEN.ANDERSA 6/21, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto – 28 576,80 zł  

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 75,73 pkt ,

Łączna punktacja  - 75,73 pkt.

 

Oferta Nr 5 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA – cena brutto – 24 290,28 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 89,09pkt ,

Łączna punktacja  - 89,09 pkt.

 

VI. ZADANIE NR 6 - Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci.

 

Oferta Nr 1 złożona przez  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ – cena brutto – 21 640,80 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 2 złożona przez NIREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ - cena brutto22 453,20 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,38 pkt ,

Łączna punktacja  - 96,38 pkt.

 

Oferta Nr 3 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto22 453,20 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,38 pkt ,

Łączna punktacja  - 96,38 pkt.

 

Oferta Nr 4 złożona przez FIRMA PRZEWOZOWO-USŁUGOWA MICHAŁ LNIAK UL.GEN.ANDERSA 6/21, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto – 28 576,80 zł  

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 75,73 pkt ,

Łączna punktacja  - 75,73 pkt.

 

Oferta Nr 5 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA – cena brutto – 24 290,28 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 89,09pkt ,

Łączna punktacja  - 89,09 pkt.

 

VII. ZADANIE NR 7 -Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy Popołudniowego odwozu dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci.

Oferta Nr 1 złożona przez  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ – cena brutto – 21 640,80 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 2 złożona przez NIREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ - cena brutto22 453,20 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,38 pkt ,

Łączna punktacja  - 96,38 pkt.

 

Oferta Nr 3 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto22 453,20 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,38 pkt ,

Łączna punktacja  - 96,38 pkt.

 

Oferta Nr 4 złożona przez FIRMA PRZEWOZOWO-USŁUGOWA MICHAŁ LNIAK UL.GEN.ANDERSA 6/21, 28-100 BUSKO ZDRÓJ – cena brutto – 28 576,80 zł  

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 75,73 pkt ,

Łączna punktacja  - 75,73 pkt.

 

Oferta Nr 5 złożona przez PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA – cena brutto – 24 290,28 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 89,09pkt ,

Łączna punktacja  - 89,09 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. . Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na  dzień  05.08.2013  roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. Nr 8 I piętro dla:

Zadania Nr 1 o godzinie 9:00

Zadania Nr 2,3,4,5,6,7 o godzinie 9:15

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Wiślica, dnia 10.07.2014 roku.

Znak sprawy; OR.271.7.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 231744 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3792128.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2014/2015 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci. Przyjmuje się, że liczba dni nauki w roku szkolnym 2014/2015 i tym samym liczba dni wykonania usługi uczniów wynosi 189 dni. 2.1 ZADANIE NR 1 - Poranny dowóz i popołudniowy odwóz na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci. Poranny dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowy odwóz dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci. Trasa: Łatanice (dojazd do posesji Państwa Woźniaków nr domu 73a) - Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów, Wiśniówki Chochół (przystanek autobusowy) Wiślica - długość trasy około14 km ilość dzieci na trasie około - 20 osób. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). 2.1.2 Popołudniowy odwóz dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy - godzina rozpoczęcia odwozu 14:15: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 2.2 ZADANIE NR 2 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy wraz z opiekunem dzieci. Trasa: Łatanice - Hołudza - Gluzy - Wiślica - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 63 osoby. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 2.3 ZADANIE NR 3 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty wraz z opiekunem dzieci. Trasa: Kocina - Ostrów - Wawrowice - Kuchary- Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 8 km ilość dzieci na trasie około - 44 osób. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 2.4 ZADANIE NR 4 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty wraz z opiekunem dzieci. Trasa: Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 13 km ilość dzieci na trasie około - 62 osób. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 2.5 ZADANIE NR 5 - Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dzieci. Trasa : Skorocice, Skotniki Górne(dojazd do miejscowości Winiary), Skotniki Dolne, Sielec, Wiślica długość trasy około 18 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 18 osób, - Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 19 osób, - Przewóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec - 45 osób - (docelowo). Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). 2.6 ZADANIE NR 6 - Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci. Trasa: Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne (dojazd do miejscowości Winiary), Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 13:25, długość trasy około 18 km, liczba dzieci na trasie około - 32 osóby (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości: Skotniki Górne i Skorocice. Odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 2.7 ZADANIE NR 7 -Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy Popołudniowego odwozu dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci. Trasa: Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 14:15, długość trasy około 16 km, liczba dzieci na trasie około - 61 osób (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości Skotniki Górne i Skorocice. Odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 7 w wysokości: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 2) dla zadania nr 2 w wysokości: 800,00 zł, słownie: osiemset zł. 3) dla zadania nr 3 w wysokości: 800,00 zł, słownie: osiemset zł. 4) dla zadania nr 4 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 5) dla zadania nr 5 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 6) dla zadania nr 6 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 7) dla zadania nr 7 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica, nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium - Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2014/2015, Znak sp. OR.271.7.2014 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 18.07.2014 r. do godz. 08:00, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: wadium na Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2014/2015, Znak sp. OR.271.7.2014 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do 18.07.2014 r. do godz. 08:00, 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania licencji zezwalającej na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty- licencja zezwalająca na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ,.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np.: - zmiany organizacji roku szkolnego i tras dowozu/odwozu. - w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - w zakresie ewentualnego wykonania - robót budowlanych związanych z remontem, modernizacją, budowa drogi/dróg którymi będzie realizowany dowóz/odwóz dzieci związanych ze zmianą przebiegu trasy oraz wynagrodzenia. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego, 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a warunkiem wyżej wymienionych zmian jest to, aby zmiany te były korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12- I piętro,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz na trasie Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Poranny dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowy odwóz dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci. Trasa: Łatanice (dojazd do posesji Państwa Woźniaków nr domu 73a) - Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów, Wiśniówki Chochół (przystanek autobusowy) Wiślica - długość trasy około14 km ilość dzieci na trasie około - 20 osób. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). 2.1.2 Popołudniowy odwóz dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy - godzina rozpoczęcia odwozu 14:15: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy wraz z opiekunem dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Łatanice - Hołudza - Gluzy - Wiślica - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 63 osoby. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty wraz z opiekunem dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Kocina - Ostrów - Wawrowice - Kuchary- Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 8 km ilość dzieci na trasie około - 44 osób. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty wraz z opiekunem dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 13 km ilość dzieci na trasie około - 62 osób. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Poranny dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dzieci.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa : Skorocice, Skotniki Górne(dojazd do miejscowości Winiary), Skotniki Dolne, Sielec, Wiślica długość trasy około 18 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 18 osób, - Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 19 osób, - Przewóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec - 45 osób - (docelowo). Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne (dojazd do miejscowości Winiary), Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 13:25, długość trasy około 18 km, liczba dzieci na trasie około - 32 osoby (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości: Skotniki Górne i Skorocice.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy Popołudniowego odwozu dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice wraz z opiekunem dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 14:15, długość trasy około 16 km, liczba dzieci na trasie około - 61 osób (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości Skotniki Górne i Skorocice. Odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia