Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

Świętokrzyskie, Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica, gwałtowne wzrosty stanów wody. W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, przewiduje się wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny.

Komunikat jest ważny od 06-06-2024 14:00:00 do 07-06-2024 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania