Niesłyszący

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

INFORMACJA

DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

 

 

Jak zapobiegać zakażeniom wirusem choroby Aujeszkyego u świń?

 

 

Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń inwentarskich, w których znajdują się zwierzęta

Zabezpieczyć swoje zwierzęta i gospodarstwo przed dostępem zwierząt wolnożyjących oraz gryzoni

Utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość pomieszczeń i sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt

Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia – bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia 

 W rozrodzie zwierząt stosować zabiegi sztucznej inseminacji, bądź korzystać wyłącznie z zarejestrowanych punktów kopulacyjnych