Niesłyszący

Ostrzeżenie: Upał

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, pińczowski, sandomierski i staszowski. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna we wtorek lokalnie około 30°C, w środę od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C

Komunikat jest ważny od 18-06-2024 12:30:01 do 19-06-2024 19:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania