Niesłyszący

Ostrzeżenie: Ostrzeżenie! Upał!

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C.

Komunikat jest ważny od 21-06-2024 06:14:00 do 21-06-2024 20:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania