Niesłyszący

Jubileusz 110-lecia OSP w Wiślicy

W dniu 22 czerwca 2024 r. na placu Króla Kazimierza Wielkiego  miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 110- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy, które rozpoczęły się od polowej mszy św. w intencji strażaków. Następnie burmistrz Miasta i Gminy przywitał zaproszonych gości. Kolejnym punktem były odznaczenia dla wyróżniających się druhów z wiślickiej jednostki oraz przemówienia okolicznościowe. Na zakończenie obchodów swój koncert dała orkiestra dęta OSP w Wiślicy.