Niesłyszący

Ostrzeżenie: Upał

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, pińczowski, sandomierski, staszowski i włoszczowski. Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Komunikat jest ważny od 25-06-2024 12:00:01 do 28-06-2024 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania