Niesłyszący

Ostrzeżenie: Upał

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna około 30°C.

Komunikat jest ważny od 28-06-2024 12:09:00 do 29-06-2024 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania