Niesłyszący

Odbyte szkolenia

LOGOTYPY_LIFE_DDN.jpeg

W ramach programu Drogi dla Natury w Wiślicy w dniach 22-23 maja odbyło  się szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi" przeznaczone dla pracowników referatów ochrony środowiska. W spotkaniu wzięli udział pracownicy UG Wiślica, jak również goście z gmin ościennych. Podczas szkolenia poruszane były zarówno aspekty prawne dotyczące wydawania zgody na wycinkę drzew (które zawsze budzą najwięcej kontrowersji i prowadzą do ożywionej dyskusji), jak          i praktyczne dotyczące prawidłowego zarządzania drzewami.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia terenowe. Podczas oględzin drzew przekazywana była wiedza, jak prawidłowo ocenić stan drzewa w aspekcie ryzyka związanego ze statyką i potencjalnym upadkiem. Dużym zaskoczeniem dla wszystkich okazało się wyjście w teren z przyrodnikiem. Wierzby poddane ocenie okazały się bardzo cennymi egzemplarzami, w których udało się zidentyfikować pachnicę dębową. Pachnica jako relikt lasów pierwotnych, jest ściśle związana ze starymi, dziuplastymi drzewami.
W Polsce, jak i we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej, w których występuje, podlega ścisłej ochronie prawnej.